81 31 42 28 9821
info@gravitygroup.coffee

استفاده از قند در قهوه (بخش سوم)

شکر در قهوه
۱۱ اسفند ۱۳۹۹

استفاده از قند در قهوه (بخش سوم)

شکر و تفکیک آن از روند مصرف قهوه

روند تمایل به کم کردن شکر در سرو قهوه

شکر در قهوه یکی از پرطرفدار ترین طعم دهنده های نوشیدنی به خصوص نوشیدنی قهوه است.
از زمان کشف دانۀ قهوه تا امروز در بیشتر موارد تمایل مصرف آن همراه با شکر در تمامی قوم‌ها یا نژادها دیده شده است.
این همراهی تا جایی پیشرفته است که دیگر فکر به نوشیدن قهوه با مصرف آن به همراه شکر شکلی تداول است. این همراهی در سال‌های اخیر به تدریج در حال کم شدن است. در دوران مدرن سرو قهوه دیگر افراد تمایلی به شیرین کردن قهوه یا مصرف آن با شیر ندارند.

گستردگی نوع رست و شکل ‌دانه‌های متفاوت قهوه باعث شده کیفیت این دانۀ جذاب بسیار بیشتر شود و مصرف کنندگان آن تمایل به مصرف مستقیم این نوشیدنی کنند و از استفادۀ هر گونه طعم دهنده یا تضعیف کنندۀ طعم قهوه پرهیز کنند. امروزه دیگر قهوۀ خالص را یک نوشیدنی کامل می‌دانند و مخاطبان این نوشیدنی سعی در مزۀ کردن و لذت بردن از عصارۀ آن را دارند.

این موضوع حالیست که در زمان گذشته حتی در قشر ثروتمند هم استفاده از قهوه برای نوعی تجمل گرایی بکار می‌رفت و افرادی که قهوه می‌نوشیدند ممکن بود به صورت ذاتی با آن ارتباط بر قرار نکنند. اما امروزه این موضوع بسیار متفاوت است. چرا که استفاده از قهوه و نوشیدن آن دیگر جنبه‌ای اشرافی ندارد و تمامی کسانی که به نوشیدن این عصاره جذاب مبادرت می‌کنند تمایل زیادی به مصرف آن دارند.

نوشیدن قهوه در کنار خاصیت ریکاوری کردن شخص در زمان لزوم در بسیاری از افراد لذتی وصف نشدنی را هم ایجاد می‌کنند. قهوه یک نوشیدنی بسیار دلنشین و مدرن است که در تاروپود فرهنگ امروز رخنه کرده است.

شکر در قهوه

دیدگاه‌های متفاوت در مورد نوشیدن قهوه با متریال‌هایی به جز شکر و قند

در نظر سنجی‌های انجام شده در شبکه‌های اجتماعی بسیاری بر این باورند که خوردن قهوه یک نوع لذت است و هر شخص باید به شیوۀ خود از این لذت بهره برداری کند. برای مثال: نوشیدن قهوه برای هر فرد به شکلی خاص لذت بخش است. ممکن است فردی برای لذت بردن از قهوه تمایل به مصرف آن با بستنی یا طعمی دهنده کند. این موضوعی پیچیده نیست چرا که امروزه میزان رسپی‌های موجود برای سرو قهوه به میزانی متنوع است که تمامی طیف‌های دیدگاهی به نوشیدن قهوه را در بر می‌گیرد.

چند نمونه از این سروها را عبارات اند از:

  • سرو قهوه با بستنی
  • سرو قهوه با انواع شربت‌های طعم دهنده
  • سرو قهوه با شیر
  • سرو قهوه با شکلات

شکر در قهوه

 

نمونه‌های گفته شده در قسمت فوق برای بسیاری از افراد شکلی دلنشین از نوشیدن قهوه را شامل می‌شود. امروزه هر چه دنیا به شکل مدرنیتۀ خود نزدیک تر می‌شود سرو قهوه هم مانند هر چیز دیگری با تفاوت‌هایی در سرو رو به رو می‌شود.

لازم به ذکر است که تمامی رسپی‌های گفته شده طعم قهوه و شکل آن را تعدیل کرده و به مزۀ دلخواه مخاطب نزدیک می‌کند. در سال‌های اخیر بسیاری از افرادی که تمایل به نوشیدن قهوه به صورت کلاسیک را دارند به این موضوع انتقاد کرده اند اما در نهایت تمامی این انتقادها بی‌اثر بوده است چرا که مصرف قهوه در نهایت برای لذت بردن است و هر کس ممکن است با سلیقه‌ای متفاوت از این نوشیدنی طعمی را طلب کند.

به همین دلیل بسیاری بر این عقیده هستند که طیف گستردۀ رسپی‌های سرو قهوه به بیشتر شدن مخاطب این نوشیدنی کمک شایانی کرده است و محدود کردن سرو آن در حالت رسپی کلاسیک ممکن است رسیدن این نوشیدنی به دست سیلقه‌های دیگر را با چالش رو به رو کند.

  • پایان بخش سوم.
  • منبع : این نوشته برگردان آزاد از این مقاله است.

ارسال پاسخ