خدمات کالیبریشن مسابقات

مدرسه قهوه گرویتی

 

مشاوره وتعیین سطح

خدمات کالیبریشن مسابقات:در مرحله اول طی جلسه ای با داوطلب مشاوره به عمل آمده و اهداف و انگیزه های وی در نظر گرفته می شود و همینطور سطح فنی و تکنیکی داوطلب مورد ارزیابی قرار میگیرد. علاوه بر این طی جلسه مشاوره عواملی از جمله فن بیان و نحوه اجرا و بدن داوطلب نیز جهت تعیین ساعات آموزش و اساتید موردنیاز مورد بررسی قرار میگیرد.

آنالیز تعیین سطح

در مرحله بعد آنالیز تعیین سطح هنرجو به وی ارائه شده و بر اساس آنالیز تعداد جلسات و ساعات مورد نیاز جهت آماده سازی وی اعلام شده و همچنین رزومه اساتید هر بخش برای وی تشریح میشود.

برگزاری جلسات:خدمات کالیبریشن مسابقات

در صورت تمایل داوطلب و عقد قرارداد همکاری، برنامه زمانبندی دقیق جلسات آموزشی به تفکیک نوع کلاس از جمله کلاس بدن و اجرا، فن بیان و گفتار، تکنیکال، لاته آرت، مشاوره و تمرین و استاد هر کلاس به داوطلب اعلام میشود.

علاوه بر این کلاس ها بر حسب نیاز داوطلب و اعلام وی جلسات تمرین آزاد نیز به وی تخصیص داده میشود. طی جلسلات تکنیکال و تمرین آزاد استیج استاندارد مسابقه به همراه تجهیزات کامل از جمله اسپرسو ماشین و گرایندر در اختیار داوطلب قرار میگیرد.

بررسی پیشرفت

طی جلسات آموزشی، کوچ اصلی داوطلب به صورت هفتگی جلساتی با داوطلب برگزار میکند تا از وضعیت پیشرفت او با خبر شده فیدبک اساتید دیگر را بررسی کرده و به کمک داوطلب به رفع نواقض می پردازد. همچنین سوالات و مشکلات احتمالی داوطلب پاسح داده شده و از نظر روانی نیز داوطلب را به آمادگی مطلوب جهت رقابت می رساند.

متن اجرا و موسیقی

متن اجرای داوطلب توسط خود او تهیه میشود اما اساتید گرویتی نقش به سزایی در تاثیر و زیبایی متن داوطلب دارند. متن ارائه هم از لحاظ صحت هم از لحاظ فنی هم از لحاظ زیبایی شنایی هم از لحاظ تم ارائه و دیگر مباحث موثر توسط تمامی اساتید داوطلب بررسی شده و فید بک های آنان در متن اعمال میگردد. در نهایت این داوطلب است که به کمک هد کوچ متن را نهایی کرده و تایید میکند. مشاوره های لازم جهت ساخت و انتخاب موسیقی استیج هم به داوطلب ارائه میشود.

استیج

روزهای قبل از مسابقه از اهمیت به سزایی برخوردارند. در این روزها مربیان داوطلب را از لحاظ روانی و بدنی آماده کرده و حتی برنامه تعذیه داوطلب را نیز تحت کنترل خواهند داشت. مربیان نهایت تلاش خود را به کار میبندند تا داوطلب با شرایط ایده آل روحی و جسمی و آمادگی در استیج حضور پیدا میکند. از میان مربیان هد کوچ فردی است که روز مسابقه همراه داوطلب خواهد بود و بک استیج داوطلب را مدیریت خواهد کرد.

چک لیست:

چک لیست چیدن وسایل روی ترولی و کالیبره کرده گرایندر در بک استیج از جمله وظایف مهم هد کوچ است تا مطمئن شود اجرای داوطلب به بهترین نحو اجرا میشود. پس از پایان هر مرحله از مسابقه و فارغ از نتیجه کسب شده یک جلسه توجیهی برای داوطلب برگزار میشود که در آن عملکرد داوطلب آنالیز شده و نقاط ضعف وی جهت مراحل بعدی گوشزد خواهد شد.

جهات مشاوره رایگان و تخصصی با ما تماس بگیرید.