تاریخ شروع

10:00

پنج‌شنبه - 1403/02/27

تاریخ پایان

12:00

پنج‌شنبه - 1403/02/27

آدرس

کافه کایزن، خیابان میرزای شیرازی، نبش فاتحی سوم

با قهوه کنار‌هم، در کافه رستری کایزن

به لذت نوشدن قهوه، گپ و گفت و موسیقی

دور‌هم جمع می‌شویم.

روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ساعت 10 الی 12 

با سرو لاین‌های جدید از برشته‌کاری قهوه گرویتی

با توجه به محدودیت فضا برای رزرو و اعلام حضورتان در این رویداد لطفا ثبت نام و نام نویسی کنید