تاریخ شروع

14:00

پنج‌شنبه - 1403/02/27

تاریخ پایان

20:00

پنج‌شنبه - 1403/02/27

آدرس

کنار هم

منتظر یک رویداد باشید تا ساعاتی در کنار هم باشیم ، قهوه بنوشیم و از کنار هم بودن لذت ببریم.