کلینیک عیب یابی : برگزاری جلسه مشاوره رایگان با مدیریت و بررسی شرایط فعلی بیزنس به علاوه تبیین اهداف میان و بلند مدت واقع گرایانه.
و تهیه پلن اصلاحی برای ادامه و پیشرفت کار.

پس از جلسه تیم گرویتی ظرف مدت ۳ روز حضور در محل کافه به کارشناسی دقیق شرایط فعلی و شناخت نقاط ضعف و قدرت کسب کار میپردازد. بر اساس این مشاهدات پلن ریز اصلاح شرایط نوشته شده و در صورت موافقت مدیریت اقدام به عقد قرارداد صورت میگیرد.

کلینیک عیب یابی: اجرای پلن اصلاحی

پس از عقد قرارداد آیتم های مکتوب در پلن اصلاحی به ترتیب اولویت اجرا میشوند. آیتم های رایج جهت اصلاح عبارتند از اصلاح منو، اجرای آنالیز دقیق آیتم های منو، ارتقاء کیفیت سرویس، بازآموزی پرسنل در بخش های مختلف، تشکیل جلسات اصلاح شیوه مدیریت، اصلاح فضا و دکور در صورت نیاز، بازنگری بیرنس پلن و تغییر بازار هدف در صورت نیاز و در نهایت تهیه و اجرای کمپین های مارکتینگ جهت بهبود وضعیت فروش و ارتباط با مخاطبین

کلینیک عیب یابی :اطمینان از عملکرد صحیح

پس از اتمام دوره اجرای پلن اصلاحی تیم گرویتی طبق قرارداد منعقد شده بازدید های دوره از کسب و کار به عمل آورده و همچنین طی جلسات منظم با مدیریت مجموعه از عملکرد صحیح و بهبود شرایط اطمینان حاصل میکند.

برای مشاوره تخصصی رایگان با ما تماس بگیرید.