گزارش مسابقات و رویدادهای مهم صنعت قهوه

گزارش مسابقه دم آوری ایران

 

گزارشی از مسابقه باریستا برتر استان مازندران

 

 

کالیبریشن مسابقات ملی باریستا ۹۷

مسابقه شیرینی پزی پذیرایی ساده گرویتی

 

رمز و راز شرکت در مسابقات باریستا از زبان لم باتلر