81 31 42 28 9821
info@gravitygroup.coffee
ماه

اردیبهشت 1397

گزارش برگزاری دوره آموزشی دم آوری پایه در مدرسه قهوه گرویتی

گزارش برگزاری دوره آموزشی دم آوری پایه دوره آموزشی دم آوری پایه در آکادمی قهوه گرویتی برگزار شد. دوره آموزشی دم آوری...
ادامه مطلب

گزارش برگزاری دوره آموزشی باریستا خانگی در مدرسه قهوه گرویتی

دوره آموزشی باریستا خانگی در مدرسه قهوه گرویتی برگزار شد. این مجموعه تخصص در کنار آموزش باریستایی به فعالیت های تخصصی چون: ...
ادامه مطلب

گزارش برگزاری دوره باریستا پایه و مقدمه ای بر قهوه درمدرسه قهوه گرویتی

دوره آموزشی باریستا پایه و مقدمه ای بر قهوه در فروردین ماه ۱۳۹۷ در مدرسه قهوه گرویتی برگزار شد. همانطور که در...
ادامه مطلب

مدرسه قهوه گرویتی: رمز و راز شرکت در مسابقات باریستا از زبان لم باتلر

در این مقاله به راز و رمز های موفقیت در مسابقات باریستا از دیدگاه لم باتلر قهرمان آمریکایی و صاحب نام مسابقات...
ادامه مطلب