81 31 42 28 9821
info@gravitygroup.coffee
ماه

اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش برگزاری دوره آموزشی دم آوری پایه در آکادمی قهوه گرویتی

گزارش برگزاری دوره آموزشی دم آوری پایه دوره آموزشی دم آوری پایه در آکادمی قهوه گرویتی برگزار شد. دوره آموزشی دم آوری...
ادامه مطلب

گزارش برگزاری دوره آموزشی باریستا خانگی در آکادمی قهوه گرویتی

دوره آموزشی باریستا خانگی در آکادمی قهوه گرویتی برگزار شد. طبق سرفصل های آموزشی آکادمی قهوه گرویتی پایه ای ترین دوره در...
ادامه مطلب

رمز و راز شرکت در مسابقات باریستا از زبان لم باتلر

در این مقاله به راز و رمز های موفقیت در مسابقات باریستا از دیدگاه لم باتلر قهرمان آمریکایی و صاحب نام مسابقات...
ادامه مطلب