81 31 42 28 9821
info@gravitygroup.coffee
ماه

خرداد ۱۳۹۷

گزارش برگزاری پکیج باریستا خانگی

پکیج آموزشی باریستا خانگی در آکادمی قهوه گرویتی برگزار شد. دوره های آموزشی باریستا خانگی، شناخت مزاج و آشنایی با نوشیدنی های...
ادامه مطلب

گزارش برگزاری پکیج آموزشی باریستا در آکادمی قهوه گرویتی

پکیج آموزشی باریستا پیکیج آموزشی باریستا برای اولین بار در آکادمی قهوه گرویتی برگزار شد. پیکیج آموزشی باریستا شامل ۳ دوره مقدمه...
ادامه مطلب