کارگاه آموزشی باریستا در خانه

31 خرداد 1403 10:00 ق.ظ - 3:00 ب.ظ
کافه پیانته میدان شیخ بهایی

با قهوه،کنارهم

27 اردیبهشت 1403 10:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ
کافه کایزن، خیابان میرزای شیرازی، نبش فاتحی سوم

تمرین قهوه‌آزمایی و نحوه امتیاز دهی

06 اردیبهشت 1403 10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ
مدرسه قهوه گرویتی

جلسه تکرار و تمرین

13 اردیبهشت 1403 10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ
مدرسه قهوه گرویتی

شناخت و استفاده از چرخه‌های طعمی

20 اردیبهشت 1403 10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ
مدرسه قهوه گرویتی