قهوه‌آزمایی و نحوه امتیاز دهی

12 بهمن 1402 10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ
مدرسه قهوه گرویتی

جلسه تکرار و تمرین

19 بهمن 1402 10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ
مدرسه قهوه گرویتی