ویدیوهای مدرسه قهوه گرویتی

اطلاعیه مدریت مدرسه قهوه گرویتی در مورد ویروس کرونا و برنامه های آموزشی مدرسه

اولین جلسه بررسی و آموزش کاپینگ به شیوه باریستا هاستل

کاپینگ قهوه های تخصصی

اطلاعیه دوره های آموزشی

۲عوامل موثر بر دم آوری قهوه -قسمت

ورکشاپ رایگان تعادل طعمی در قهوه