دم آوری قهوه پایه:

3,720,000 تومان

در کنار دوره دم آوری پایه به صورت عملی تجربه شما را در استفاده از متدهای دم آوری ارتقاء داده و مباحثی از قبیل آنالیز پروفایل گرایند، هماهنگ سازی درجه گرایند با شیوه دم آوری و اندازه گیری علمی Strenght و بررسی نمودار عصاره گیری قهوه را مطرح میکند.

سرفصل های دوره دم آوری قهوه پایه:

• آشنایی با دانه قهوه، مناطق و جوره ها
• آشنایی با سفر قهوه از مزرعه تا فنجان
• دستورالعمل های دم آوری
و …..

تماس بگیرید