باریستا خانگی:

2,350,000 تومان

دوره آموزش باریستا خانگی :

امروزه استفاده قهوه در کنار رستوران و کافه های بزرگ و کوچک در خانه ها هم گسترش زیادی داشته و حتی برای برخی از افرادی جای دمنوش های خانگی را گرفته است.
در کنار این تمایل گسترده به قهوه افرادی که در این صنعت فعالیت دارند تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا بتوانند برای چنین افرادی هم دوره های آموزش باریستا خانگی برگزار کرده و آن ها را با استاندارد های این حوزه آشنا کنند.

شما می توانید در مدرسه قهوه گرویتی تمامی استاندارد های یک باریستا خانگی را آموزش دیده و بهترین شکل سرو آن را در منزل آموزش ببیند.

تماس بگیرید