دوره مهمانداری و پذیرایی:

1,590,000 تومان

به طور معمول تمامی نهاد هایی که نیاز به پرسنل های خدماتی (کافه و رستوران) دارند. نیاز شدید به آموزش های این حوزه هم داشته و بدون داشتن دیسیپلین کاری این حوزه نمی توانند روند کاری مناسبی در شرکت یا سازمان خود داشته باشند. از سوی دیگر این شکل از پرسنل را می توان مهمترین ویترین هر سازمان در پذیرایی و خوش آمد گویی به میهمانان ویژه اش دانست.

از این رو گذراندن دوره فوق برای سازمان های بزرگ و کوچک لازم و ضروری است.

تماس بگیرید