مقدمه ای بر قهوه :

1,200,000 تومان

بدون شک یک باریستا بدون دانش شناخت دانه های مختلف قهوه نمی تواند در کار خود به بهترین تبدیل شود. باید بپذیریم که شناخت دانه های قهوه و گونه های آن ما را در امر باریستا بودن و تخصص این حرفه یاری می کند.
گونه های مختلف، طعم های گوناگون و نوع مواجعه هر باریستا با گونه های مختلف قهوه هر کدام نوعی ارتقاء سطح برای شخص محسوب شده و باریستا در مواجه و شناخت هر کدام از موارد گفته شده به فردی پخته تر تبدیل می شود.

تماس بگیرید