دوره نیمه تخصصی بارتندیگ

4,500,000 تومان

طعم شناسی و طعم سازی با تکیه بر بینش مایعات

مدرس : دنی دانیالی

ورکشاپ نیمه تخصصی بارتندیگ

با رویکرد طعم شناسی و طعم سازی

نوع دوره : حضوری

تاریخ برگزاری : 20 تا 22  شهریور ماه

ساعت برگزاری : 10 تا 16

مکان برگزاری : مدرسه قهوه گرویتی

قیمت: 4500000 تومان

 

هدف از تشکیل این دوره ایجاد یک بینش و تفکر درست برای ساخت نوشیدنی با توجه به اصول بین المللی است

 

تماس بگیرید