قهوه اتیوپی آدادو

110,000 تومان220,000 تومان

قهوه اتیوپی آدادو

این قهوه فوق العاده به بمب میوه مشهور است!
او از مرکز فرآوری آدادو، منطقه گدئو و استان یرگاشف آمده. قهوه در این منطقه توسط مزارع خانوادگی کوچکی تولید میشود که هر یک کمتر از یک هکتار مساحت دارند. این منطقه به نوعی زادگاه قهوه عربیکا محسوب می شود. تنوع زیستی بسیار بالا در کنار رشد طبیعی انواع گسترده ای از جوره های عربیکای خودرو باعث پیدایش کیفیت بسیار مطلوب در قهوه های این منطقه شده است. قهوه بمب میوه ما با طعم یادهای شرابی، آبمیوه ای، شیرین، خانواده بِری ها و لیموناد شما را شگفت زده می کند.

اتیوپی آدادو

Country: Ethiopia
Region: Adado Washing Station, Yirgacheffe
Farm: Small Holders
Altitude: 1,860 masl
Processing: Natural
Variety: Heirloom
Roast Level: Light
Flavor Notes: winey, juicy, sweet, berry, lemonade

This amazing coffee is called “fruit bomb”!
It comes from Adado washing station, Gedeo county, Yirgacheffe region. Coffee here is farmed by smallholders who own less than a hectare of land. The region is the birthplace of coffee. Great diversity of the country along with the wide range of landrace varieties gives rise to great cup quality in Ethiopian coffee. Our fruit bomb offers a winey, juicy, sweet, berry and lemonade experience in your cup.

 

 

صاف