Tag Archives: بار گرم و بار سرد

قهوۀ بوروندی و شناخت بیشتر این محصول

شناخت بیشتر دانه های قهوه

قهوۀ بوروندی می پردازیم. این قهوه مشابه کشور همسایه اش رواندا از پیچیدگی و جذابیت فراوانی برخوردار است. تاریخچه قهوۀ بوروندی قهوه در سال ۱۹۲۰ زمانیکه بوروندی از مستعمرات کشور بلژیک بود به این کشور وارد شد و از سال ۱۹۳۳ هر کشاورزی باید حداقل ۵۰ راس درخت قهوه در این کشورکشت می کرد. زمانیکه […]

قهرمانی سعید عبدی نسب و کسری رستمی در جشنواره چای و قهوه دوبی

قهرمانی ایرانی ها در مسابقه

قهرمانی ایرانی ها در مسابقات حرفه ای قهوه : اول شدن سعید عبدی نسب و کسری رستمی در جشنواره چای و قهوه دوبی بهترین باریستا شدن سعید عبدی نسب و کسری رستمی در مسابقات باریستا و برویینگ در حاشیه جشنواره چای و قهوه دوبی. به نقل از وب سایت رسمی جشنواره چای و قهوه دوبی، […]