Tag Archives: توانایی چشایی

گزارشی از ورکشاپ 12 دی ماه (بالانس طعمی در قهوه )

بالانس طعمی قهوه

مقدمه ای بر  ورکشاپ 12 دی ماه (با موضوعیت بالانس طعمی در قهوه ) بی شک یکی از مهم ترین المان ها برای افرادی که در صنعت قهوه فعالیت دارند. درک درست طعم های قهوه و بالانس کردن آنهاست. البته لازم به ذکر است که این گونه از مهارت ها تنها با تجربه و توسعه […]