Tag Archives: خرید قهوه بلند

راه اندازی کافه / راه اندازی کارگاه رست: (آموزش و راه اندازی تخصص ماست)

  کلمات کلیدی آموزش بار گرم, آموزش باریستا, آموزش کافه, باریستا, تولید و عرضه قهوه, فروش قهوه, مدرسه تخصصی قهوه, مدرسه قهوه, مدرسه قهوه گرویتی نوشته از مدیر و موسس مدرسه قهوه گرویتی: مدرسه قهوه گرویتی: (آموزش و راه اندازی تخصص ماست). این مقاله با رویکرد آشنایی با فعالیت های مدرسه قهوه گرویتی نوشته شده است. امیدوارم نوشته های این متن بتواند به […]