Tag Archives: خرید قهوه های اسپشیال

قهوه های تجاری و تخصصی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند. (بخش اول)

قهوه برزیل سانتا ایناسیا

مقاله ای از مدرسه قهوه گرویتی: آموزش باریستا قهوه های تجاری و تخصصی چه تفاوت هایی با یک دیگر دارند. ما در این مقاله سعی داریم به بررسی تفاوت های این دو قهوه بپردازیم. آیا قهوه ها مدل های گوناگونی دارند؟ قهوه های تجاری و تخصصی مدرسه قهوه گرویتی در تلاش است تا برای علاقه […]