Tag Archives: دوره باریستا

رمز و راز شرکت در مسابقات باریستا از زبان لم باتلر

آموزش مسابقه

در این مقاله به راز و رمز های موفقیت در مسابقات باریستا از دیدگاه لم باتلر قهرمان آمریکایی و صاحب نام مسابقات می پردازیم. مدرسه قهوه گرویتی: خرید قهوه : آموزش باریستا: راه اندازی کافه : آموزش باریستایی بار گرم و بار سرد: این مقاله به تلاش مدرسه قهوه گرویتی نوشته شده است. حجم بالای […]