Tag Archives: راه اندازی و کافه داری

چشم انداز آموزشی مدرسه قهوه گرویتی در سال ۹۷

مدرسه قهوه گرویتی

چشم انداز آموزشی مدرسه قهوه گرویتی در سال ۹۷ چشم انداز آموزشی مدرسه قهوه گرویتی در سال ۹۷: در این مقاله از مدرسه قهوه گرویتی می خواهیم به نگاه کلی این مجموعه در صنعت قهوه توجه کنیم. علاوه بر انتشار گزارشات برگزاری دوره ها و رویدادهایی که گروه گرویتی به عنوان برگزار کننده یا به […]