Tag Archives: قهوه تخصصی

(کشف مجدد قهوۀ (STENOPHYLLA) )

ا

.کلمات کلیدی خرید قهوه  آموزش باریستا, شناخته گونه های قهوه, قهوه تخصصی, کافه, مدرسه تخصصی قهوه, مدرسه قهوه, مدرسه قهوه گرویتی تمامی آن چه که محقق‌ها از چشیدن قهوۀ (stenophylla) آموختند. stenophylla مقدمه (کشف مجدد قهوۀ (stenophylla) ) عموم جامعه دو شکل کلی از قهوه را می‌شناسند. عربیکا و روبوستا شاید معروف ترین دانه‌های قهوه باشند. اما در کنار این دو دانۀ […]