Tag Archives: هزینه های پنهان

هزینه های پنهان کافه داری

هزینه های پنهان کافه داری

مدرسه قهوه ،هزینه های پنهان کافه داری: بسیاری از افراد تصور می کنند که هزینه های جاری کافه تنها به خرید ها و حقوق پرسنل یا هزینه جا (مکان)ختم می شوند. اما این تصور تا حدودی می تواند اشتباه باشد. مدت زمان مطالعه این مقاله : 6 دقیقه مقاله ای از مدرسه قهوه گرویتی دوره […]