81 31 42 28 9821
info@gravitygroup.coffee
برچسب

coffee lover

استفاده از قند در قهوه (بخش دوم)

بررسی نحوۀ سرو قهوه به روش (torrefacto) در بخش اول به بررسی استفاده از قند و شکر در هنگام نوشیدن قهوه پرداختیم....
ادامه مطلب

استفاده از قند در قهوه (بخش اول)

مقدمه‌ای بر استفاده از قند یا شکر در هنگام نوشیدن قهوه قند در قهوه تبدیل به یکی از عادات افراد در هنگام...
ادامه مطلب