81 31 42 28 9821
info@gravitygroup.coffee
برچسب

coffee varietals

تفاوت های قهوه تخصصی و قهوه تجاری ( قسمت دوم)

در بخش قبلی نوشتار قهوه تخصصی و قهوه تجاری تفاوت ها در مورد تفاوت اول قهوه های تخصصی و قهوه های تجاری...
ادامه مطلب

قهوۀ بوروندی و شناخت بیشتر این محصول

مدرسه قهوه گرویتی: در این مقاله از سری مقالات معرفی اوریجین های قهوه به معرفی قهوۀ بوروندی می پردازیم. این قهوه  مشابه...
ادامه مطلب

مدرسه قهوه گرویتی: مقدمه ای بر گونه های قهوه (بخش سوم)

مدرسه قهوه گرویتی: مقدمه ای بر گونه های قهوه (بخش سوم) در سری مقالات مقدمه ای بر گونه های قهوه به معرفی...
ادامه مطلب