متولد سال 1376 در تهران. فارغ التحصیل کارشناسی در رشته میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی محیطی ، علاقه مند به فعالیت در حوزه پژوهشی صنعت قهوه