پنج‌شنبه
12 بهمن
1402
10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ مدرسه قهوه گرویتی

قهوه‌آزمایی و نحوه امتیاز دهی

پنج‌شنبه
19 بهمن
1402
10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ مدرسه قهوه گرویتی

جلسه تکرار و تمرین

پنج‌شنبه
28 دی
1402