پنج‌شنبه
31 خرداد
1403
10:00 ق.ظ - 3:00 ب.ظ کافه پیانته میدان شیخ بهایی

کارگاه آموزشی باریستا در خانه

پنج‌شنبه
27 اردیبهشت
1403
10:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ کافه کایزن، خیابان میرزای شیرازی، نبش فاتحی سوم

با قهوه،کنارهم

پنج‌شنبه
06 اردیبهشت
1403
10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ مدرسه قهوه گرویتی

تمرین قهوه‌آزمایی و نحوه امتیاز دهی

پنج‌شنبه
13 اردیبهشت
1403
10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ مدرسه قهوه گرویتی

جلسه تکرار و تمرین

پنج‌شنبه
20 اردیبهشت
1403
10:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ مدرسه قهوه گرویتی

شناخت و استفاده از چرخه‌های طعمی